Du som är fastighetsägare

Menyn

Bränslebesparing 10-25%.

Med avgaskondensering minskas energiförbrukningen i värmecentralen och därmed även energikostnaden. 

Hur mycket energiförbrukningen minskar beror på förutsättningarna i det enskilda fallet men vanligtvis blir besparingen 10-25%. 

Under rubriken "Referens objekt" visas data på en del anläggningar.

Miljöriktig åtgärd.

Förutom att avgaskondensering är lönsam är den samtidigt en miljöriktig åtgärd. Den miljövänligaste energin är den som inte behövs.

Pay off tid 3-5 år.

Att komplettera en befintlig panncentral med avgaskondensor betalar sig normalt på 3 till 5 år. För att kunna ge svar på lönsamheten i det enskilda fallet krävs en liten undersökning.

Att mäta är att veta.

Hur skall Du som fastighetsägare veta att anläggningen får den årsverknings-grad som utlovats? Det kan ske med kontinuerlig verkningsgradsmätning. 

KWE har utvecklat en billig och tillförlitlig mätmetod "Hinkmetoden" som vi rekommenderar alla fastighetsägare med avgaskondensering / rökgas- kondensering att installera.

Verkningsgradsgaranti.

KWE kan lämna verkningsgradsgaranti på egna entreprenader.

Funktionskontroll.

Fastighetsägare som vill känna trygghet att anläggningen fungerar rätt år ut och år in kan teckna en "funktionskontroll" med KWE. Det innebär att verknings-graden kontinuerligt följs upp och att vi besöker anläggningen 3-4 gånger per år.

Färdigvärme.

Detta innebär att KWE tar över hela panncentralen och säljer värme precis som om fastigheten skulle ha fjärrvärme.

 

KW Energiprodukter AB

Maria Prästgårds.g 10, 118 52 STHLM, Tel: 08-644 42 45, Malmö kontor: 040-97 52 71

info@kwe.se