Du som arbetar med industrin

Menyn

Kylning av avgaserna i flera steg.

Det blir ofta skräddarsydda lösningar för industriinstallationer. Kylning av avgaserna behöver ofta ske i flera steg. Avgasernas utsläpp och hela skorstens-frågan behöver ofta specialgranskas. Eventuellt måste kondensatvattnet neutraliseras. här är det lämpligt att ett samarbete sker mellan industrins representant och KWE.

Bevara höga tegelskorstenar

En lite udda lösning är att KWE kan använda befintliga stora och höga tegelskorstenar, som ibland har klassats som byggnadsminnesmärke, med avgaskondensering utan att behöva installera mycket dyra insatsrör.

 

KW Energiprodukter AB

Maria Prästgårds.g 10, 118 52 STHLM, Tel: 08-644 42 45, Malmö kontor: 040-97 52 71

info@kwe.se